dimecres, 8 de setembre del 2010

cremant nuvols a tots aquells que cremeu la terra,
a tots aquells que cremeu els arbres,
a tots aquells que cremeu els animals,
a tots aquells que cremeu perquè sí,
a aquells que cremeu el nostre bonic paisatge,
que cremeu la vida.
més caldria que cremareu el nuvols, com En Serrat
i deixareu la nostra terra tranquil·la.