dilluns, 12 de setembre de 2011

"..que difícil es guardar
la distancia adecuada"