dimarts, 21 de setembre del 2010


inCertesa                            inseguretat                             distracció            
                                                absència
                                incertitud                 dubte     
  
(estat d'incertesa i un límit a la confiança o la creença. Pot projectar-se en els camps de la decisió i l'acció. Si li precediex una "veritat" convencionalment acceptada, el dubte implica desafiar aquesta.)